Azərbaycanın arxeologiya və turizm portalına xoş gəlmisiniz!

MƏDƏNİYYƏTLƏR
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti

Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti Kiçik Qafqaz və ona qonşu ərazilərdə lokallaşdırılır. 

 

 

 

 

Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti Kiçik Qafqaz və ona qonşu ərazilərdə lokallaşdırılır. Bu mədəniyyət həndəsi xarakterli (bəzən insan və heyvan təsvirləri ilə) ornamentə malik olan boz-qara rəngli saxsı məmulatı, enli tunc qılınclar, təbərzin baltalar, müxtəlif xəncərlər, borulu nizələr və yabalarla səciyyələnir.

6626 dəfə oxunub