Azərbaycanın arxeologiya və turizm portalına xoş gəlmisiniz!

NƏŞRLƏR
Facebook
Twitter Google Myspace

TƏMİZ KƏND - YERLİ İCMALARIN İŞTİRAKI İLƏ EKOLOJİ VƏ ETNOQRAFİK İDENTİKLİYİN QORUNMASI VƏ DAVAMLI İNKIŞAFI ARAŞDIRMA, TƏKLİF VƏ TÖVSİYƏLƏR - yüklə