Azərbaycanın arxeologiya və turizm portalına xoş gəlmisiniz!

XƏBƏRLƏR
I Beynəlxalq Albanşunaslıq Simpoziumu
Ətraflı bax
“Ohrid-Vodiçi – 2021" IX beynəlxalq elmi-praktiki konfransda Azərbaycan alimləri iştriak ediblər
Ətraflı bax
Qarabağlı Pir Məhəmmədin “Mənaqibnamə”si kitabı nəşr olunub
Ətraflı bax
Qarabağlı Pir Məhəmmədin “Mənaqibnamə”sinin üçüncü nüsxəsi aşkar edilib
Ətraflı bax
“The publication project of “Managibname” by Pir Mohammad of Karabakh” is being implemented
Ətraflı bax
Реализуется проект «Публикация «Манагибнаме» Пир Мухаммеда Гянджеви из Карабаха»
Ətraflı bax
"Qarabağlı Pir Məhəmmədin “Mənaqibnamə”sinin nəşri" layihəsi həyata keçirilir
Ətraflı bax
Pir Omar Sultan Shrine
Ətraflı bax
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>