Azərbaycanın arxeologiya və turizm portalına xoş gəlmisiniz!

MƏRKƏZLƏR
Orta Əsr Ağsu Şəhəri Arxeoloji Sərgi Kompleksi
Facebook
Twitter Google Myspace

Ağsu Arxeoloji Ekspedisiyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Miras İctimai Birliyinin birliyinin birgə layihəsidir.

 

2010-cu ilin mart ayında “MİRAS” İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin birgə layihəsi əsasında tarix elmləri doktoru Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə abidədə geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlara başlanılmışdır. Mart ayı ərzində arxeoloqlar tərəfindən orada 600 kv.m sahədə qazıntı işləri aparılmışdır. Tədqiqatlar nəticəsində XVIII əsrə aid çoxsaylı bina qalıqları, istehsalat ocaqları, şəhərin küçə və meydanlarından biri və zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. 300-ə yaxın mis və gümüş sikkə, daş və metaldan qəliblər, külli miqdarda metal külçə və istehsalat çıxarları, metalişləmə sənətində istifadə olunan alətlər tapılmışdır. Bütün bunlar həmin ərazidə əsasən metalişləmə sənətinin müxtəlif sahələri üzrə ixtisaslaşmış emalatxanaların mövcudluğundan xəbər verir. İçərisində qırmızı və çəhrayı rəngli boya qalıqları olan küplər və toz şəklində boyaq isə həmin ərazidə həm də boyaqçılıq emalatxanasının fəaliyyət göstərdiyinə dəlalət edir. Əldə edilmiş çoxsaylı şirli və şirsiz saxsı qab nümunələri, daş, sümük və şüşədən olan məişət və təsərrüfat əşyaları dulusçuluq, daşişləmə, sümükişləmə və şüşə məmulatı istehsalı sahələrinin geniş şəbəkəsinin mövcudluğunu təsdiqləyir. Tapıntılar içərisində digər yerlərdən gətirilmiş bir çox məişət əşyaları və bəzək nümunələri də vardır. Bunlar bəhs edilən dövrdə Ağsu şəhərinin dünyanın bir çox şəhərləri ilə ticarət və mədəni əlaqələrinin olduğunu göstərir.

 

Muzeyin saytına daxil ola bilərsiniz